Laksefiske

Laksefiske tilbys på et lite vald nede ved elva . Valdet leies som regel ut på ukesbasis sammen med overnatting. Valdet har lett tilgjengelighet , med parkering for bil like ved bredden . Den steindekte elvebunnen skråner lett utover langs hele valdet .

Valdet brukes både med flue , sluk og mark  .  Gapahuk , benker & bord , røykeovn , ved og bålplasser hører med til fisket nede ved elva . Fryser for fisken finnes oppe ved gårdstunet .

Laksefisket i elva er regulert gjennom felles regler for alle som eier grunn langs elva ; fiskeregler og annen viktig informasjon finnes på siden for Elveeierlaget i Stjørdal,   https://lakseelver.no/elver/stjordalselva   

Ved elvekanten står det en hytte med plass til tre personer , og oppe ved gården står det ei kårstue med plass til sju personer . Begge steder leies ut med oppredde senger og selvhushold .

Priser fra 1000,- pr. dag for leie av hele valdet , pluss overnatting .( Reduserte priser på overnatting i komb. med laksefiske .)

Laks på vekta ...
Laksefiske kan gi stor fisk på kroken….
Gapahuk & steinbord
Inngangen til kårstua
Inngangen til kårstua
Spisebordet i hytta
Litjstuggu , kårstua vår.
Bålet varmer godt i sommernatten.
Sommerpyntet steinør !
Elvebredde i sommerskrud…….
Elvehytta
Tre gode senger nede ved elva.