Kategori: Gårdsdrift

Nytt liv !!

Da kom den nye kalvingssesongen igang ! I år har vi fått nytt fylkesnummer, nytt kommunenummer og nytt gårdsnummer – […]

Read More